หน้าหลัก
มรธ.สป.
ITA/ข้อมูลสาธารณะ
PDPA

App 300 Words

Mobile Android
Mobile iOS

ทำตามขั้นตอน

  1. เอาไอโฟน เปิดแอป Safari
  2. ในช่อง พิมพ์ udid.io
  3. กดลง แอป
  4. แอปจะบอกเลข UDID มาให้

มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี


มหาวิทยาลัยแห่งการเรียนรู้คู่คุณธรรม บูรณาการภูมิปัญญาท้องถิ่นกับภูมิปัญญาสากล

สร้างองค์ความรู้เพื่อพัฒนาท้องถิ่นให้ยั่งยืนและสร้างสังคมคุณภาพ

 


         
   


         
   มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี กรุงเทพ

172 ถนนอิสรภาพ
แขวงวัดกัลยาณ์ เขตธนบุรี
กรุงเทพฯ 10600

0 2890 1801 - 8

0 2890 2290

dru@dru.ac.th

FB.com/PR.DRU.BKK/

PR DRU 
ipv6 readyipv6 test "));